จัดที่่ ห้องประชุมว่องกุศลกิจ สพป.รบ.2
13 - 14 ก.ย. 2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ครูกิรณา กำลังผลิตสื่อตามคำแนะนำของวิทยากร
   

ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากร
 
           
 

วิทยากรกำลังสาธิตและบรรยายวิธีการผลิตสื่อ