จัดที่่อาคารอเนกประสงค์ ร.ร.วัดชาวเหนือ
3 ธ.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 นายวิสูตร แทนศรราม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยเครื่องราชสักการะ

 

   นายวิสูตร แทนศรราม ประธานในพิธีอ่านคำถวายพระพรและถวายสัตย์
ปฏิญาณ

 

 
           
 ด.ญ.งามสิรี กลัดนวม ประธานสภานักเรียน เป็นตัวแทนนักเรียน
อ่านคำถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ

 


วงดุริยางค์ของโรงเรียน ร่วมบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีในพิธีสำคัญนี้
 
 

 

 

 

 

 

 

 
พระมหาอุดม นาถธมฺโม รองเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่เป็นประธานในพิธีเจริญ
จิตตภาวณา

   

 

 

 

 

 

 

 คณะครูและนักเรียน ร่วมในพิธีเจริญจิตตภาวณา ถวายเป็นพระราชกุศล