จัดที่่ ร.ร.สายธรรมจันทร์
19-20 , 26-27 มิ.ย.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

บรรยากาศการอบรมในห้องคอมพิวเตอร์ 2 ของ ร.ร.สายธรรมจันทร์
   

ครูเอกราช วงศ์โอภาส เข้ารับการอบรมอย่างสนใจ
 
           
 

ครูสุธี รัตนมุง ตั้งใจทำชิ้นงานอย่างสุดความสามารถ
 

ครูจินตนา ครุฑใจกล้า สนใจการอบรมครั้งมาก หวังจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
 
           
 

อ.ตระการ สำเภาอินทร์ จาก ร.ร.สายธรรมจันทร์ เป็นวิทยากรให้การอบรม
 

อ.สุพิชชา ตันติธีระศักดิ์ จาก ร.ร.สายธรรมจันทร์ เป็นวิทยากรให้การอบรม