จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียน
28 ส.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ครูจุมพล สวยนภานุสรณ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานเปิดการเข้าค่ายในครั้งนี้
   

คณะครูร่วมมือร่วมใจกันเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน
 
           
 

คณะวิทยากรนันทนาการกำลังให้ความบันเทิง นักเรียนก็สนุกไปด้วย
 

สนุกจริง ๆค่ะ อยากมาเข้าค่ายอีก
 
           
 

ฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐานเต็มไปด้วยสาระและบันเทิง
 

ฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐานเต็มไปด้วยสาระและบันเทิง
 
 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

ฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐานเต็มไปด้วยสาระและบันเทิง
 

ฐานการเรียนรู้ในแต่ละฐานเต็มไปด้วยสาระและบันเทิง