จัดที่่ วัดชาวเหนือ
23 ก.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

วงเมโลเดี้ยนนำขบวนในการแห่เทียนจำนำพรรษา
   

นักเรีัยนทุกคนร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ด้วยใจที่เป็นกุศล
 
           
 

นางเทียนพร้อมด้วยนักเรียน นำต้นเทียนไปถวายแด่พระสงฆ์
 

ผู้ปกครองนักเรียนมีจิตศรัทธาบริืจาคเงินร่วมทอดผ้าป่า
 
           
 

คณะครูและนักเรียนทุกคนตั้งใจรับพรจากพระสงฆ์
 

รองวิรียะ เฉลิมยศ เป็นประธานในการทอดผ้าป่าและถวายต้นเทียน