จัดที่่ สนามกีฬาร.ร.วัดชาวเหนือ
4 - 8 ต.ค. 2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 คณะท่านผู้มีเกียรติจากหลายหน่วยงานร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬานักเรียนมัธยมขยายโอกาส "ชาวเหนือเกมส์"ครั้งที่ 13

 

   รองวิสูตร แทนศรราม เป็นตัวแทนของโรงเรียนมัธยมขยายโอกาส
ทั้ง 8 โรงเรียน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดในครั้งนี้

 

 
           
 


ขบวนพาเหรดที่สวยงามตระการตาของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
 


ความน่ารักและสวยงามของขบวนบาตอง
 
 

 

 

 

 

 

 

 ขบวนพาเหรดของโรงเรียนในกลุ่มมัธยมขยายโอกาสทั้ง 8 โรงเรียน

   

 

 

 

 

 

 

 การแสดงชุดงูกินหางของนักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือในพิธีเปิด

 
 

     
 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท
   ภาพนักกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท