จัดที่่ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี
26 - 28 พ.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

นายสมศักดิ์ โยนกพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
เป็นประธานการอบรมและให้เกียรติบรรยายพิเศษ
   

(จากซ้าย) ครูนวพร หทัยโชติ , ครูประทุม เทียมเมือง , ครูจิตรลดา หิรัญรัตร์
และครูกฤษณา สันติอารีย์ ตัวแทนของคณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ เข้ารับการอบรม
 
           
 

ครูประทุม เทียมเมือง กำลังปรึกษาหารือกับสมาชิกในกลุ่มงาน
 

ครูกฤษณา สันติอารีย์ (เสื้อสูตรสีดำ) กำลังตั้งใจทำงานของกลุ่มให้สำเร็จ
 
           
 

ครูจิตรลดา หิรัญรัตน์ (เสื้อสีขาว) กำลังปรึกษาหารือกับเพื่อนในกลุ่ม
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง และคณะผู้บริหารจากโรงไฟฟ้าราชบุรี นั่งสังเกตการณ์
การอบรมครั้งนี้ ด้วยความสนใจ