จัดที่่ ร.ร.อนุบาลโพธาราม
12 -13 มิ.ย..2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

คณะวิทยากร คณะครูและนักเรียนสมาชิก English Camp
ถ่ายภาพร่วมกัน
   

ครูประทุม เทียมเมือง ,ครูวันทนี ศรีมงคล ,ครูภัททิยา เตียงเกตุ
และนักเรียนตัวแทนของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
ถ่ายภาพร่วมกัน
 
           
 

เอ ! Teacher เขาจะให้เล่นอะไรนะ
 

ครูวันทนี ศรีมงคล กับนักเรียนตัวแทนของโรงเรียนเรา
 
           
 

ด.ช. คิมพัฒน์ แก้วเรือง กำลังมองอะไรเอ่ย ...
 

คณะวิทยากรชาวต่างประเทศ ให้ความรู้และความสนุกแก่พวกเรา อย่างสุด ๆ