จัดที่่ ร.ร.ท่ามะขามวิทยา
26-27 มิ.ย.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ครูและนักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือ ถ่ายภาพร่วมกัน
   

ก่อนออกเดินทางก็ต้องถ่ายรูปกันหน่อย
 
           
 

This  is  Damnoen  Floating  Market . You  know ?
 

May  I  come  in  your  row , please ?
 
           
 

ภาพแห่งความทรงจำ เมื่อครั้งถ่ายรูปกับฝรั่ง
 

ขอไอ.. ต่อท้ายแถวด้วยได้ม้าย....