จัดที่่ อาคารเอนกประสงค์
30 ก.ย. 2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 


ผอ.ไกร ตราบดี อดีตอาจารย์ใหญ่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อ ผอ.สมอาจ รัตนมุง และครูภาวณา ยกย่อง

 

   


ผอ.สมอาจ รัตนมุง มอบของที่ระลึกให้ครูภาวณา ยกย่อง ในวาระ
เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

 

 
           
 

ภาพบรรยากาศแขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง มอบเงินจำนวน 5,000 บาท เข้ากองทุน ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
           
 

ครูภาวณา ยกย่อง มอบเงินจำนวน 5,000 บาท สร้างเครื่องดนตรีให้
ร.ร.วัดชาวเหนือ
 

รวมภาพบรรยากาศของงาน