จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์
ร.ร.วัดชาวเหนือ
4 มิ.ย..2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

คณะกรรมการจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ถ่ายภาพ
ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียนที่เข้าประกวด
   

นักเรียนทุกคนแสดงความเคารพท่านคณะกรรมการ ก่อนทจะี่ร้องเพลงประกวด
 
           
 

ครูเอกราช วงศ์โอภาส ครูผู้ฝึกสอน เป็นผู้ให้จังหวะในการร้องเพลง
 

รูปแบบการจัดแถวในขณะร้องเพลงของนักเรียน
 
           
 

ทุกคนถวายความเคารพ พระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 

ท่านคณะกรรมการ จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ให้ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะ หลังจากการร้องเพลงเสร็จสิ้นลงแล้ว