จัดที่่ อาคารห้องสมุดโรงเรียน
2 มิ.ย.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

รองวิสูตร กล่าวต้อนรับและเสนอการจัดโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
   

ทุกคนตั้งใจฟังคำบรรยาย
 
           
 

ศน.ธีระพงษ์ ให้ข้อเสนอแนะที่ดี ๆในการทำงานให้บรรลุตามกลยุทธิ์
 

รองวิสูตร แนะนำผลงานที่โรงเรียนได้จัดทำ
 
           
 

หลังจบการบรรยาย คณะศึกษานิเทศได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
 

รองวิริยะ และคุณครูวันทนี ช่วยกันเสนอผลงาน