จัดที่่ ร.ร.วัดชาวเหนือ
1 มี.ค.54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ท่านรองณัฐภัทร อินทร์อ่อน รอง ผอ.สพป.รบ.2 ให้เกียรติมาเป็นประธาน
เปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ ชุมชนร่วมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล
ครั้งที่ 4 ของ ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล กล่าวต้อนรับท่านรองณัฐภัทร เมื่อมาเยี่ยมชม
ภายในบูทของชั้นปฐมวัย
 
     
 
ท่านผอ.สนอง ภู่เจริญ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้
 
ท่านรองณัฐภัทร อินทร์อ่อน พร้อมด้วยท่านผู้มีเกียรติ เดินชมนิทรรศการ
และผลิตภัณฑ์ของชั้นเรียน
 
     
 
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น โรงไฟฟ้าราชบุรี ,บริษัทเตชะ
อัมพร ฯ ประมงจังหวัด .สำนักงานอนุรักษ์พลังงานฯ,รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ฯลฯ ให้เกียรติ มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยความเต็มใจ
 
กิจกรรมการแสดงบนเวที เช่น การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล ,การแสดง
ดนตรี ไทย ,ระบำไกลลาศสำเริง ,การแสดงของชั้นมัธยม ได้รับความ
สนใจ เป็นอย่างมาก