จัดที่่ ห้องสมุดและอาคารอเนกประสงค์
17 ก.ย. 2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

ผอ.สมอาจ รัตนมุง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่ายบูรณาการ
สานเศรษฐกิจพอเพียง
   

คณะวิทยากรจากสำนักวิชาการพลังงานเขต 4 กระทรวงพลังงาน ให้เกียรติ
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับพวกเรา
 
           
 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 ให้ความสนใจนั่งฟังการบรรยาย
ของวิทยากร อย่างตั้งอกตั้งใจ
 

วิทยากร กำลังให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานน้ำมันไบโอดีเซล, E20 ,E85
 
           
 

ฐานความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานก๊าซชีวภาพ
 

ฐานความรู้เกี่ยวกับเตาชีวมวล