จัดที่่ ค่ายบุรฉัตร เขากรวด ราชบุรี
20 - 22 ธ.ค.2553
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ลูกเสือ-เนตรนารี กำลังรอที่จะเข้าห้องประชุมเพื่อทำพิธีเปิด
การเข้าค่ายพักแรม
 
ลูกเสือ - เนตรนารี ทำพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงก่อกำเนิดลูกเสือไทย
 
     
 
นายวิสูตร แทนศรราม รองผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด
 
กิจกรรมเดินทางไกล เป็นกิจกรรมที่พวกเราขอบมาก ๆ
 
     
 
เอ๊ะ ! ในนี้มีอะไร ?
 
ก่อนจะรับประทานแต่ละมื้อ พวกเรารู้ซึ้งถึงบุญคุณของข้าวและชาวนา