จัดที่่ วัดถ้ำสิงโตทอง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
2 - 4ก.ค.2553
คลิกรายละเอียด

 

 

 

           
 

รองวิสูตร แทนศรราม รองผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ เป็นพิธีกร
กล่าวรายงานในพิิธีเปิด
   

ผอ.พีระ ศิริพรโณ ผอ.ร.ร.วัดบ้านไร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
 
           
 

ครูประทุม เทียมเมือง ,ครูจิตรลดา หิรัญรัตน์ และนักเรียน ม.1
ของโีรงเรียนวัดชาวเ้หนือ
 

กายเป็นสุข ใจก็เป็นสุข
 
           
 

พิธีแสดงความกตัญญูมุทิตาต่อผู้มีพระคุณ
 

น้ำตาแห่งความปลาบปลื้ม