จัดที่่ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม
11 ก.พ..54
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

         
     
 
ท่านรองผู้อำนวยการ ร.ร.อัมพวันวิทยาลัย กล่าวต้อนรับคณะครู
ร.ร.วัดชาวเหนือ
 
ท่านผอ.สนอง ภู่เจริญ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ กล่าววัตถุประสงค์
ของการมาศึกษาดูงานในวันนี้
 
     
 
ศึกษาดูงานในเรื่องของการวัดผลประเมินผลการเรียน
 
ศึกษาดูงานในเรื่องระบบเครือข่ายในโรงเรียน
 
     
 
ศึกษาดูงานในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน
 
ศึกษาดูงานในเรื่องห้องสมุดโรงเรียน