จัดที่ หน้าโรงไฟฟ้าราชบุรี ถึง เทศบาลตำบล
บ้านไร่     19 พฤศจิกายน 2551
กิจกรรมเดินธงพระราชทาน จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน

 

 

 

           
 
ร.ร.วัดชาวเหนือนำผลงานของนักเรียนมาร่วมจัดบอร์ด
ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่
   
นักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ร่วมขบวนเดินธงพระราชทาน
ตั้งแต่หน้าบริเวณทางเข้าโรงไฟฟ้าราชบุรีจนถึงเทศบาล
 
           
 
แม้อากาศจะร้อน แต่พวกเราก็มีความสุข
 
เดินกันไป ก็ชูป้ายกันไปด้วย
 
           
 
วงดุริยางค์ของ ร.ร.วัดบ้านไร่ บรรเลงนำขบวน
 
ประชาชนและคณะ อสม. ถือธงพระราชทานร่วมขบวน
อันทรงเกียรติ