จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
                4 - 5 ธันวาคม 2551
กิจกรรมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

 

           
 
นักเรียนสวดมนต์เพื่อถวายพระพร
   
นักเรียนเจริญสมาธิเพื่อถวายพระพร
 
           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ชนะการประกวดกิจกรรมต่างๆ
 
คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดชาวเหนือ สมาชิกเทศบาลตำบล
บ้านไร่ พ่อค้าประชาชน ร่วมถวายพระพร
 
           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง เป็นตัวแทนกล่าวถวายพระพร
 
ภาพข้าราชการครู ร.ร.วัดชาวเหนือ ในระหว่างรอเวลาที่จะทำพิธี