จัดที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
            12 กันยายน 2551

 

 

 

           
 
นักเรียนทุกคนกำลังเดินเข้าชมในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
   
ครูโสภีและครูยุวดีพานักเรียนเดินชมอุทยานประวัติศาสตร
 
           
 
ภาพบริเวณป้ายหน้าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วังปลา
 
นักเรียนทุกคนกำลังฟังการบรรยายในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา
 
         
 
ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้าศูนย์นิทรรศการ
 
ทุกคนดีใจที่ได้นั่งรถไฟชมบริเวณของศูนย์ศิลปาชีพฯ