จัดที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15 ม.ค.52
คณะครู-นักเรียน ช่วงชั้นที่ 3 ทัศนศึกษา

 

 

 

           
 
คณะครู-นักเรียน ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณหน้า
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
   
พวกเราที่มีความสนใจในงานศิลปะการวาดภาพ
เข้าชมนิทรรศการภาพวาดภายในศูนย์ศิลปาชีพ
 
           
 
ทั้งครูและนักเรียนตื่นตาตื่นใจกับของมีค่าในสมัยโบราณ
ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
 
น.ส.น้ำผึ้ง อิ้วบาง ประธานสภานักเรียน มอบของขวัญ
ที่ระลึกให้กับวิทยากรที่บรรยายและพาพวกเราเข้าชม
 
           
 
หิวแล้วก็พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่ วัดใหญ่ชัยมงคล
 
เห็นไหมล่ะ ... พวกเราก็มีใจเป็นบุญเป็นกุศลนะ..
ไปไหว้พระกันที่ วิหารพระมงคลบพิตร