คลิกอ่านรายละเอียด
จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
          29 กรกฎาคม 2551

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง กล่าวให้โอวาทและเปิดงาน
   
บอร์ดวิชาภาษาไทยที่จัดให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้
 
           
 
นักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 แสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวภาคใต้ ในชุด ตารีกีปัส
 
นักเรียนในช่วงชั้นปฐมวัย แสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวภาคอีสาน ในชุด มาดำนาซอยแน
 
           
 
นักเรียนในช่วงชั้นที่ 2 แสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวภาคเหนือ ในชุด ฟ้อนเงี้ยว
 
  เด็กหญิงน้ำผึ้ง อิ้วบาง ประธานสภานักเรียนขับเสภาเรื่องคุณค่าของภาษาไทย