จัดที่ ร.ร.ชุมชนบ้านนาบอน อ.เชียงคาน จ.เลย
                10 - 14 ธันวาคม 2551
กิจกรรมศึกษาดูงานของคณะครู

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจและคณะครูนำผ้าห่มกันหนาวมอบให้เป็นที่ระลึก
   
ครุสายวารินและครูสุธีสนใจที่จะเก็บเกี่ยวเอาความรู้
กลับมาใช้ที่โรงเรียนของเรา
 
           
 
ครูสมประสงค์ก็มุ่งไปห้องภาษาไทยเพื่อหาประสบการณ์
 
คณุครูทั้งสองโรงเรียนถ่ายภาพร่วมกัน
 
           
 
บรรยากาศในห้องประชุมของร.ร.ชุมชนบ้านนาบอน
ทุกคนดีใจและมีความสุขที่ได้มาเยี่ยมเยียน
 
ครูสุวัฒชัยและครูยงยุทธ ดูท่าทางแล้วมีความตั้งใจและมุ่งมั่น