จัดที่ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก
            9 - 13 มีนาคม 2552

การแข่งขันกีฬามัธยมขยายโอกาส
ครั้งที่ 11
คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

 

           
 
นายประจบ โพธิ์ปาน ผอ.สพท.รบ2 เป็นประธาน
เปิดการแข่งขัน
   
คณะผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส
ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
 
           
 
ขบวนพาเหรดของโรงเรียนวัดชาวเหนือ
 
ตัวแทนนักกีฬารับถ้วยชนะเลิศเซปัคตะกร้อทีมหญิง
 
           
 
นี่คือถ้วยรางวัลกีฬาหลายประเภทที่เรามุ่งมั่น อดทน
จนได้รับมาครอง
 
หลังจากพิธีปิดการแข่งขัน ก็ไปถ่ายรูปหมู่แสดงความยินดี