จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
         22  สิงหาคม  2551

 

 

 

           
 
นายวิริยะ เฉลิมยศ รองผอ.โรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงาน
   
ครูอาภรณ์ โฆสิตาภา หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เป็นผู้ดำเนินรายการบนเวที
 
           
 
นักเรียนมีความสนุกสนานกับการทดลองตามฐานต่างๆ
 
นักเรียนทุกคนให้ความสนใจและสนุกสนานในกิจกรรมครั้งนี้
 
           
 
การทดลองภาคสนามเรื่องอากาศมีแรงดัน
 
การทดลองภาคสนามก็มีผู้ชมมากอย่างที่เห็นนี่แหละ!