จัดที่ โรงเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
                20 ธันวาคม 2551
กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม
รอบชิงชนะเลิศ

 

 

 

           
 
อาการดีใจสุดสุดหลังประกาศผลรางวัล
   
ครูพัชรี เ้ฮงประเสริฐ หัวหน้าชุดครูผู้ฝึกสอน รับโล่ห์จาก
ผอ.สมอาจ รัตนมุง
 
           
 
รองวิริยะ เฉลิมยศ รองผอ.ร.ร. รับหนังสือสารานุกรม
จากสโมสรไลอ้อนส์
 
ตัวแทนนักเรียน รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศจากสโมสร
ไลอ้อนส์
 
           
 
คณะครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน ถ่ายรูปร่วมกันหน้าเสาธง
โรงเรียน
 
คณะครู ไลอ้อนส์ดำเนิน และนักเรียนถ่ายรูปร่ามกัน
บริเวณหน้าอาคารหอประชุม