จัดที่ โรงเรียนราชินีบูรณะ จ.นครปฐม
                22 พฤศจิกายน 2551

 

 

 

           
 
ผู้อำนวยการมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน
ที่ชนะเลิศ หน้าเสาธง
   
คณะผู้จัดงาน คณะครู นักเรียนถ่ายรูปหมู่ร่วมกันหลังประสบ
ความสำเร็จจากการแข่งขัน
 
           
 
คนเก่งในช่วงชั้นที่2 รับรางวัลชนะเลิศ
 
บรรยากาศก่อนการแข่งขันที่บอกถึงความมั่นใจ
 
           
 
คนเก่งในช่วงชั้นที่ 3 รับหนังสือ
 
เสร็จเสร็จภาระเราก็มาฉลองชัยกัน ต้องขอขอบคุณ
สโมสรไลอ้อนส์ดำเนินสะดวก ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร