จัดที่ สโมรสรไลอ้อนส์ ราชบุรี
23 สิงหาคม 2551
คลิกอ่านรายละเอียด

 

 

 

           
 
นักเรียนทุกคนถ่ายรูปร่วมกับสมาชิกสโมสรไลอ้อนส์
   
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 
           
 
คณะครูและนักเรียนถ่ายรูปร่วมกับคณะสมาชิกสโมสรฯ
 
  จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการตอบปัญหาสารานุกรมทั้งหมด
 
           
 
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 
นี่แหละ...คนเก่งของโรงเรียน