จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
          8 สิงหาคม 2551

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง กล่าวถวายพระพร
   
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมสวดมนต์ถวายพระพร
 
           
 
คณะครูและนักเรียนตั้งจิตอธิษฐานร่วมถวายพระพร
 
นักเรียนร่วมกันเจริญสมาธิ
 
           
 
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด
กิจกรรมวันแม่
 
ด.ญ.แคทลิยา กลัดนวม นักเรียนชั้นม.1 กล่าวสุนทรพจน์
เทิดพระคุณแม่