13  สิงหาคม  2551

 

 

 

           
 
คณะตรวจเยี่ยมจาก สพฐ.และผู้บริหารโรงเรียน
ถ่ายรูปร่วมกัน
   
คณะผู้บริหารโรงเรียน นำเสนอผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
 
           
 
คณะตรวจเยี่ยมจาก สพฐ.นั่งฟังการบรรยายสรุป
 
หัวหน้างานบริหารโรงเรียน ทั้ง 4 งาน ร่วมฟังบรรยายสรุป
 
           
 
บรรยากาศในห้องประชุมของโรงเรียน
 
คณะตรวจเยี่ยมจาก สพฐ.และคณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ
ถ่ายรูปร่วมกันในอาคารห้องสมุดใหม่