จัดที่ วัดชาวเหนือ 6 ม.ค.52
คณะครูอวยพรปีใหม่ให้หลวงพ่อวัดชาวเหนือ

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง กล่าวอวยพรปีใหม่
   
พระอาจารย์หวน ขนฺติสาโร พระเกจิอาจารย์ที่เคารพสักการะ
และพระอธิการบัญชา ปภทฺโท เจ้าอาวาสวัดชาวเหนือ
 
           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง ถวายกระเช้าของขวัญปีใหม่
 
คณะครูทุกคนตั้งใจรับพรจากหลวงพ่อทั้งสองรูป
 
           
 
คณะครูรับน้ำพระพุทธมนต์และพระบูชา จากหลวงพ่อ