จัดที่ ห้องประชุมอาคารห้องสมุด
30 ธ.ค.51
อบรมการจัดทำหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

 

 

 

           
 
ผอ.ประจบ โพธิ์ปาน ผอ.สพท.รบ.2
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม
   
ผอ.สมอาจ รัตนมุง ผอ.โรงเรียน กล่าวรายงาน
 
           
 
คณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ ฟังการบรรยาย
 
คณะครูร.ร.อนุบาลดำเนินสะดวก เข้าร่วมการอบรมด้วย
 
           
 
ครูพัชรี เฮงประเสริฐ ครูร.ร.วัดชาวเหนือ
เป็นวิทยากรแกนนำ
 
ภาพบรรยากาศในห้องประชุม