จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
            12 กันยายน 2551

 

 

 

           
 
เด็กหญิงน้ำผึ้ง อิ้วบาง ประธานสภานักเรียนจุดธูปเทียนบูชาพระ
   
นักเรียนทุกคนตั้งใจกราบพระ
 
           
 
นักเรียนทุกคนตั้งใจสวดมนต์
 
พระครูถิระบุญญาภรณ์ พระอาจารย์จากวัดโคกบำรุงราษฎร์
เป็นองค์พระธรรมฑูตเผยแพร่ธรรมะ
 
           
 
นักเรียนทุกคนมีจิตใจเบิกบานและเป็นสุขเมื่อได้รับฟังคำสอน