จัดที่่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
          27 มีนาคม 2552

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง เป็นประธานในการประชุมนักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปี 2551
   
นักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือ ตั้งใจฟังการชี้แจงของท่าน ผอ.
 
           
 
ภาพนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากสหกรณ์โรงเรียน
 
ผู้ปกครองนักเรียนยังให้ความสำคัญและสนใจการศึกษา
ของบุตรหลานอย่างเหนียวแน่น
 
           
 
ร.ร.วัดชาวเหนือมอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่โชคดี
จำนวน 5 คัน
 
ผอ. มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ช่วยเหลืองาน
สหกรณ์ของโรงเรียน