จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
          12 พฤศจิกายน 2551

 

 

 

           
 
ผู้เข้าประกวดทุกคนร่วมร้องเพลงลอยกระทง
   
ลีลาท่าทางการร่ายรำของนักเรียนผู้เข้าประกวด
 
           
 
ผู้ชมก็สนุกสนานไปด้วยนะ
 
ฝีมือการวาดภาพของนักเรียนส่วนหนึ่งที่ส่งเข้าประกวด
 
           
 
นักเรียนที่จะเข้าประกวดร้องเพลงรายงานตัวกับ
  คณะกรรมการ
 
ลีลาร่ายรำประกอบการร้องเพลงของนักเรียน ดูแล้วน่าสนุก..