คลิกอ่านรายละเอียด
จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
          8 - 12 กันยายน 2551

 

 

 

           
 
ช่วงชั้นปฐมวัยร่วมกิจกรรม
   
นักเรียนช่วงชั้นปฐมวัยร่วมกิจกรรมลากเส้นต่อจุด
 
           
 
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ร่วมกิจกรรมตอบปัญหาปริศนาอักษรไทย
 
ผมตอบได้ครับ
 
           
 
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ร่วมกิจกรรมบิงโก
 
นักเรียนนำใบพาสปอร์ตมาส่งเพื่อจับรางวัล