คลิกอ่านรายละเอียด
จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
          11 สิงหาคม 2551

 

 

 

           
 
ป้ายห้องสมุดบริเวณทางขึ้นอาคาร
   
คุณสำคัญ  รัศมีบรรจงกิจ กรรมการผู้จัดการบริษัท
ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานในงาน
 
           
 
พิธีรับมอบอาคารห้องสมุดและอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
 
ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติร่วมเปิดแพรคลุมป้ายห้องสมุด
 
           
 
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
 
ท่านประธานเดินเยี่ยมชมบริเวณภายในอาคารห้องสมุด