จัดที่ วัดชาวเหนือ
2 พฤศจิกายน 2551

 

 

 

           
 
บริเวณหน้าศาลาการเปรียญของวัดชาวเหนือ
   
พุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญกันอย่างเนืองแน่น
 
           
 
ครูสมควรและครูสมประสงค์ ช่วยจัดทำบัญชี
 
ครูเกศินี ครูภัททิยา ครูสุนีย์ ช่วยจัดทำบัญชี
 
           
 
ในภาพคณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ ช่วยกันนับเงินพุ่มผ้าป่า
 
ในภาพคณะครูร.ร.วัดชาวเหนือ ช่วยกันนับเงินพุ่มผ้าป่า