จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
8 เม.ย.52

 

 

 

           
 
คณะครูตรวจสอบรายชื่อนักเรียนให้ถูกต้องเพื่อจ่ายเงิน
   
ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาเลือกซื้อเครื่องแบบนักเรียน
กันอย่างเนืองแน่น
 
           
 
เป็นอย่างไรบ้างคะ ชุดถูกใจไหม
 
คณะครู ร.ร.วัดชาวเหนือ กำลังอำนวยความสะดวกให้กับ
ท่านผู้ปกครอง
 
           
 
มีเงินเหลือจากซื้อชุด จะซื้ออะไรดีหนอ ?
 
หนูมาเซ็นชื่อรับเงินค่ะ