จัดที่ อาคารอเนกประสงค์ 30 ธ.ค. 51
งานเลี้ยงอำลาในวาระย้าย ครูสุทิน
ครูยุวดี และครูพัลลภ

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง กล่าวแสดงความรู้สึก
   
คณะครูในช่วงชั้น มอบกระเช้าของขวัญให้ครูสุทิน คงสาคร
 
           
 
บรรยากาศงานเลี้ยงในตอนเย็นวันที่ 30 ธ.ค.51
 
ครูพัลลภ ขันธน กล่าวแสดงความรู้สึก
 
           
 
ครูยุวดี จิระชีวะนันท์ กล่าวแสดงความรู้สึก
 
ผอ.สมอาจ และครูสมประสงค์ รัตนมุง มอบของที่ระลึก