จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
         16 พ.ค. 51
กลับไปหน้าหลัก

 

 

 

 
 
 
 
ท่านรองเจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์ หลักห้า แสดงพระธรรมเทศนาให้แก่นักเรียน
 
นักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือตั้งใจสดับฟังพระธรรมเทศนา
 
 
 
   
นายวิสูตร แทนศรราม รองผอ.โรงเรียน เป็นประธานในพิธี
 
นักเรียนทุกคนน้อมรับบุญกุศล
 
 
 
 
 
คณะครูและนักเรียนร่วมกันเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดชาวเหนือ