กลับไปหน้าหลัก
19 มิถุนายน 2551

 

 

 

 
 
 
 
คณะครูโรงเรียนวัดชาวเหนือ ฟังคำกล่าวไหว้ครูจากศิษย์ทุกคน
 
ท่านผอ.สมอาจ รัตนมุง เป็นตัวแทนคณะครูรับพานดอกไม้ ธูปเทียนบูชาครู
 
 
 
   
นักเรียนโรงเรียนวัดชาวเหนือทุกคนตั้งใจกล่าวคำไหว้ครู
 
ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำไหว้คร
 
 
 
 
 
นักเรียนทุกคนน้อมระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์