จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
          26 มิ.ย. 51
กลับไปหน้าหลัก
อ่านรายละเอียด

 

 

 

 
 
 
 
นักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 รำในชุด พม่านิมิต
 
นักเรียนร.ร.วัดชาวเหนือที่ทำการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี
 
 
 
   
นักเรีัยนสดงละคร เรื่อง พระอภัยมณี
 
นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติของท่านสุนทรภู่
 
 
 
 
 
คุณครูจุมพล สวยนภานุสรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้