จัดที่ อาคารอเนกประสงค์หลังเก่า
    29 พ.ค. - 5 มิ.ย. 51
กลับไปหน้าหลัก

 

 

 

 
 
 
 
ท่าน ผอ.สมอาจ รัตนมุง เป็นประธานดำเนินการประชุม
 
ท่านผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมประชุม
 
 
 
   
ผู้ปกครองของนักเรียนให้ความสนใจกับบุตร
 
ผู้ปกครองของนักเรียนรับทราบผลการเรียน
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศของการประชุม