จัดที่ ห้องประชุมอาคารห้องสมุดโรงเรียน
25 มี.ค.52
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รุ่น 16 / 51

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตร
   
น.ส.น้ำผึ้ง อิ้วบาง ประธานสภานักเรียน ปี 51
มอบของที่ระลึกให้โรงเรียน
 
           
 
นักเรียนที่จบการศึกษาทุกคนน้อมรับฟังโอวาท
จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
 
วันนี้เป็นวันที่พวกเราทั้งดีใจและเสียใจ
ลาก่อน ...เพื่อนทุกคน   ลาก่อน....โรงเรียนที่รัก
 
           
 
ขอให้เธอก้าวไปสู่จุดหมายแห่งชีวิตของตัวเอง
อย่างสง่างามนะ....ศิษย์รัก
 
นี่คือพวกเรา ม.3 รุ่น 16 / 51