จัดที่่ โรงแรมลองบีช ชะอำ เพชรบุรี
          1-2 เมษายน 2552

 

 

 

           
 
ผอ.สมอาจ รัตนมุง เป็นประธานและวิทยากรบรรยาย
ในการประชุมสัมมนา
   
บรรยากาศในห้องประชุมของโรงแรม
 
           
 
หัวใจของการสัมมนาก็คือการระดมความคิด
 
ถ่ายทอดความคิดสู่สมาชิก
 
           
 
ใครว่าประชุมสัมมนาแล้วเครียด แต่ผมว่าสนุกนะ....
 
คณะครูผู้เข้าประชุมสัมมนาทุกท่านถ่ายภาพร่วมกัน
ไว้เป็นที่ระลึก