กลับไปหน้าหลัก
8 มิถุนายน 2551

 

 

 

 
 
 
 
นายบุญลือ ประเสริฐโสภา  รมช.กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
 
ท่านรัฐมนตรี เยี่ยมบ้านของด.ญ.พัดชา เพ็งธรรมมา ู ชั้นม.1
 
 
 
   
นายวงษ์ศักดิ์ สวัสดิพานิชย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติร่วมงาน
 
ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2 ให้เกียรติร่วมงาน
 
 
 
 
 
ท่านรัฐมตรี เยี่ยมบ้านของด.ญ.เสาวรส ภูงามทอง ชั้น ม.1