แห่ไปตามหมู่บ้านและถวาย ณ วัดชาวเหนือ
               16 ก.ค.51
กลับไปหน้าหลัก

 

 

 

 
 
 
 
ตัวแทนนักเรียนนำต้นเทียนและพุ่มผ้าป่าเดินรอบพระอุโบสถ
 
รองผู้อำนวยการทั้งสองท่านมาร่วมในพิธีถวายเทียนด้วย
 
 
 
   
นักเรียนของโรงเรียนร่วมกันนำเทียนพรรษาเข้าในศาลาการเปรียญ
 
วงพาเหรดของโรงเรียนนำขบวนแห่ในครั้งนี้
 
 
 
 
 
ภาพบรรยากาศการแห่เทียนจำนำพรรษา