จัดที่ ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน
                21 พฤศจิกายน 2551
กิจกรรมทัศนศึกษาของช่วงชั้น
ปฐมวัย

 

 

 

           
 
คณะครูและนักเรียนถ่ายรูปหมู่บริเวณหน้าลาน
   
คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนถ่ายรูปหมู่บริเวณหน้าลาน
 
           
 
ความเมตตาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่
 
พวกเรากำลังจ้องมองปลาด้วยความเพลิดเพลิน
 
           
 
เมื่อไรหนอจะแสดงเสียที !
 
มีเวลาว่างก็ทานข้าวกันก่อน ประเดี๋ยวจะได้ไปต่อ