จัดที่ จังหวัดจันทบุรี
16-18 ธ.ค. 59
คลิกรายละเอียด
   

 

 

 

       
   
ผอ.พิศูจน์ มีไปล่ ผอ.ร.ร.วัดชาวเหนือ มอบของที่ระลึกให้แก่ คณะครู ร.ร.บ้านมะขาม
ในโอกาสที่ทีมนักเรียนได้ใช้สถานที่ในการพักค้างคืนระหว่างการแข่งขันในครั้งนี้
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.สมศักดิ์ ไชยกาศ ในการช่วยประสานงาน
ทาง ร.ร.วัดชาวเหนือ ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
 
ทีมงานแข่งขันฉีก ตัด ปะกระดาษ ระดับปฐมวัย ได้แก่
1. เด็กหญิงจีราวรรณ สุจริตไมตรี
2. เด็กชายนัทธวัฒน์ นาคฉาย
3. เด็กหญิงวรัทยา ภู่พูล

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง แข่งขันที่ ร.ร.วัดแสลง

 

   
เด็กหญิงพัชรา ปานอำพันธ์ ได้รับเหรียญเงิน
ในการแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 แข่งขันที่ ร.ร.บุญสมวิทยา
 

วงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ได้แก่ 1. เด็กหญิงกนกพร เสือแพร
2. เด็กชายคณพศ เผือกแตง
3. เด็กชายจิรภัทร ช้างผึ้ง
4. เด็กหญิงจิรารัตน์ สุวรรณลือ
5. เด็กหญิงชุติมา ภู่พูล
6. เด็กชายธิชานนท์ ยศรุ่งเรือง
7. เด็กหญิงวิภาวี พ่วงแจ่ม
8. เด็กหญิงสมิตา แต่งเสร็จ
9. เด็กหญิงเบญจา รุ่งเพ็ง

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันระดับประเทศ

 
 

 
ภาพนักเรียนวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ร.ร.วัดชาวเหนือ แข่งขันที่ ร.ร.สฤษดิเดช
 
เด็กหญิงนันธิวา ช่อเหมือน แข่งขันเดี่ยวซอด้วง ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 7
แข่งขันที่
ร.ร.สฤษดิเดช
 
   
เด็กหญิงสมิตา แต่งเสร็จ แข่งขันเดี่ยวซออู้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 8
แข่งขันที่
ร.ร.สฤษดิเดช
 
เด็กชายจิรภัทร ช้างผึ้ง แข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 เป็นตัวแทนภาคไปประกวดระดับประเทศ แข่งขันที่
ร.ร.สฤษดิเดช
 
   
เด็กหญิงกนกพร เสือแพร แข่งขันร้องเพลงไทยเดิม ได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับ 17 แข่งขันที่
ร.ร.สฤษดิเดช
 
ภาพแห่งความดีใจของคณะครูและนักเรียนทีมดนตรีไทย ที่ประสบความสำเร็จ
ได้รับเหรียญทองทุกรายการ